ALV
juli 10

ALV

Algemene Leden Vergadering

 

Algemene Leden Vergadering

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Alfa Romeo Spider Register 2021

  Voor wie de rit graag digitaal heeft, hij is nu te downloaden via Myrouteapp.com

  ALV 2021 route Eem&meer

  In verband met de Coronarichtlijnen konden we de Algemene Leden Vergadering ook dit jaar niet, zoals gebruikelijk, in maart organiseren. Statutair zijn we verplicht om jaarlijks een ledenvergadering te beleggen en hoewel het door noodwetgeving mogelijk is om dit al dan niet geheel of gedeeltelijk digitaal te doen, hebben we er toch ook dit jaar weer voor gekozen om de Algemene Ledenvergadering fysiek plaats te laten vinden.

  Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 juli 2021 bij Van der Valk hotel de Witte Bergen in Laren.

  We verzamelen vanaf 10.00 uur bij Van der Valk hotel de Witte Bergen . Om 11 uur vertrekken we voor een korte rit van 1 1/2 uur en komen we weer terug bij “de Valk” waar vanaf 12.30 uur de lunch klaar staat. In verband met de versoepeling kunnen we weer een wat uitgebreidere lunch aanbieden. 

  De vergadering begint om 13.30 uur en zal hopelijk niet te lang duren zodat we tijdig aan de afsluitende borrel kunnen beginnen. 

  De deelnemers die van de lunch gebruik willen maken dienen uiterlijk 8 juli as het bedrag van € 16,00 per persoon over te maken naar NL10INGB0007582912 tnv Alfa Spider Register onder vermelding "lunch ALV" en lidnummer. 


  De agenda van de ALV en de notulen van de ALV vergadering van 2020 staan op de site onder het kopje "LEDENMENU". 


  Graag zien we jullie zaterdag 10 juli. 


   Bestuur Alfa Romeo Spider Register

 • Categorie
  Overig
 • Datum en tijd
  10 juli om 10:00 - 10 juli om 17:00
 • Locatie en volledig adres
  Van der Valk hotel de Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Laren
 • Evenement beheerders
  Evenementencommissie
© 2021 Alfa Spider Register