Nieuws

De Fehac zit niet stil

De klassieke voertuigen erkend als erfgoed?

De FEHAC spant zich in om de overheid ervan te overtuigen dat onze klassieke voertuigen niet alleen een prachtige hobby zijn, maar dat we met z’n allen ook een belangrijk stuk Nederlands [mobiel] erfgoed in stand houden.
In dit kader is het van belang te weten dat de FIVA al een aantal jaren geleden de erfgoedkant van de voertuigen heeft onderkend en dit heeft vastgelegd in het Charter van Turijn. (zie : http://www.fiva.org/site/en/publications/category/2-charta-of-turin)


Eind vorig jaar hebben wij een reactie ingediend op het concept Erfgoedwet die voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat.
Daar in stellen wij dat het mobiele erfgoed [weg, lucht, water en rail] in de nieuwe wet genoemd moet worden als zijnde een essentieel onderdeel van het totale erfgoed dat beschermd en behouden moet blijven.
Zo’n wettelijke erkenning is voor de FEHAC een extra steun in de rug bij onze gesprekken met de diverse overheden.

De erfgoedwet gaat eigenlijk alleen over gebouwen, en dan uitsluitend de gebouwen die eigendom van het Rijk zijn. Wanneer dus het mobiel erfgoed deze keer in de Memorie van Toelichting wordt genoemd (zoals de verwachting is) is dat al een grote stap in de goede richting.

Een ander, veel zichtbaarder resultaat van deze campagne waarmee we de buitenwereld laten zien wat voor een mooi erfgoed we beheren, was onze inzet bij de afgelopen Open Monumentendag.
Velen van u hebben met hun klassieker bij een Open Monument gestaan.
Open Monumenten Dag 2015 is in zicht en opnieuw doet de FEHAC, samen met de Stichting Open Monumenten Dag, een beroep op u om deel te nemen aan de komende Open Monumentendag 12 en 13 september 2015.

Het is van essentieel belang voor het verkrijgen van de wettelijke status van mobiel erfgoed dat de achterban van de FEHAC zich weer op indrukwekkende wijze presenteert.

Ook elders is het mobiele erfgoed in beweging. Het Duitse parlement onderzoekt of een UNESCO erkenning als werelderfgoed haalbaar is. Het parlement van de Deelstaat Brandenburg heeft nu de opdracht om dat onderzoek te doen en in dat kader wordt er eind juni in Bonn een manifestatie gehouden, waarvoor ook federaties uit omringende landen zijn uitgenodigd.
De FEHAC zal daar zeker bij zijn! Als bestuur van het ARSR hopen wij dat ook veel leden van onze mooie club hierbij aanwezig zullen zijn. 

Alle ARSR Centenario foto's

alle foto's centenario - 100 jaar alfa

Club Kalender

Sorry, we hebben momenteel geen evenementen
Bekijk alle evenementen
© 2021 Alfa Spider Register