Skip to main content

En het Milieu verhaal van Utrecht sleept zich weer voort

 

3a748f95a8bbcc0556f6f618

 

Vrijdag 22 januari bracht KNAC naar buiten: ‘Ondanks het feit dat de Rechtbank Utrecht heeft bepaald dat de milieuzone in het centrum van die stad nauwelijks effect heeft en de besluitvorming eromheen rammelt, blijft de zone voorlopig wel intact. Reden voor de KNAC om over vervolgstappen na te denken’

De bestuursrechter heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven over de milieuzone. De rechter heeft getoetst of de Gemeente Utrecht in redelijkheid tot het besluit kon komen om een milieu zone in te stellen. Om die reden hoefde de gemeente Utrecht niet eens de absolute noodzaak van de milieuzone aan te tonen. De Gemeente kon volstaan – en heeft dat ook gedaan – met een verwijzing aan het gehele pakket van maatregelen, waarvan de milieuzone deel uitmaakt.

Onderstaand citaat uit het vonnis laat dan ook weinig aan de verbeelding over:

“Daarbij overweegt de rechtbank dat de effecten ervan op zichzelf wellicht marginaal zijn, maar dat de maatregel onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht. De rechtbank ziet niet in waarom elke maatregel op zichzelf zou moeten leiden tot een in absolute termen significant groot effect.”

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl

In Nederland noemen we bovenstaand principe rechtszekerheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen op besluiten van de overheid. Het is onwenselijke als een rechter op de stoel van een bestuurder gaat zitten en relatief eenvoudig besluiten van bestuursorganen ongedaan kan maken. Een mooie gedachte, oldtimerbezitters schieten er op dit moment natuurlijk niet zo veel mee op. Opmerkelijk blijft evenwel dat de bestuursrechter geen overwegingen heeft gewijd aan de omstandigheid dat deze groep een zeer groot, onevenredig nadeel lijdt.

FEHAC is, net als alle andere Nederlanders, voor schone lucht en het treffen van maatregelen die dat doel bereiken. FEHAC blijft samen met KNAC en andere partners strijden voor de belangen van oldtimerbezitters en de politiek bewerken. Daarvoor is nu ook aanleiding. De Gemeente Utrecht heeft besloten tot het instellen van de milieuzone omdat de zone een wezenlijke bijdrage zou leveren aan de luchtkwaliteit. De verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk heeft in haar pleidooien vóór de milieuzone immers telkens benadrukt dat de Utrechtse lucht 30% schoner zou worden door 2% van het wagenpark te weren.

De constatering van de bestuursrechter dat de milieuzone slechts een marginaal effect heeft, voelt dan ook helemaal niet goed. Omdat milieuzones niet werken heeft Den Haag al laten weten geen voorstander te zijn van dergelijke zones. Iedere verstandige Utrechtse bestuurder zou zich vooraf moeten afvragen of een maatregel het waard is om in diskrediet te geraken bij de centrale overheid en het gros van de Nederlandse bevolking. Zeker wanneer een maatregel die niet eens werkt. Samen met onze partners gaat FEHAC op dit punt actie ondernemen.

FEHAC zal gebruik maken van alle argumenten. Wist u bijvoorbeeld dat een aantal moderne benzine motoren aanzienlijke hoeveelheden uiterst schadelijke ultra fijnstof uitstoten en de dat handhaving door middel van camera's op gespannen voet staat met uw recht op privacy? En tot slot dat de lucht over een paar jaar zo schoon is, dat milieuzones niet eens nodig zijn.

Kortom, de KNAC en de FEHAC blijven zich inzetten voor de belangen van oldtimerbezitters en samen met haar partners bewandelt FEHAC daarvoor meerdere wegen.

Alle ARSR Centenario foto's

alle foto's centenario - 100 jaar alfa

Advertentie

Club Kalender

Bekijk alle evenementen

Advertentie