Skip to main content

Blauwe kentekenplaten

14 maart 2016

Sinds 1 januari 2016 is in de APK-keuringseisen, vermeld onder “APK aanvullende permanente eisen” in paragraaf 3, een interessante wijziging doorgevoerd over blauwe kentekenplaten. Als uw klassieke auto een datum eerste toelating (DET) 31 december 1977 of ouder heeft, mag u zonder meer blauwe kentekenplaten voeren!

Er wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt in de cijfer- of lettercombinaties. Zelfs met de huidige nieuwe kentekenreeks van een groep van 2 letters, 3 cijfers en 1 letter is het toegestaan om blauwe kentekenplaten te voeren.

Dat laatste zal vrijwel niet voorkomen, omdat klassieke auto’s van 31 december 1977 of ouder bij invoer in Nederland en na de RDW-keuring automatisch een kentekennummer krijgen toegewezen van 1 groep van 2 letters en 2 groepen van 2 cijfers.

Er is echter ook een groep van klassieke auto’s die een kentekennummer hebben, bestaande uit 2 groepen van 2 letters en een groep van 2 cijfers. Vele eigenaren voeren toch blauwe kentekenplaten en hebben de verplichte gele nummerplaten in de klassieke auto liggen voor het geval er door de politie wordt gecontroleerd. Maar ook voor de APK-keuring moesten de gele platen gevoerd worden (die er direct na goedkeuring weer snel werden afgehaald). Dat hoeft dus nu allemaal niet meer!

U dient bij de RDW een aanvraag te doen in briefvorm en samen met de oude kentekenbewijsdelen op te sturen naar Veendam. U maakt € 39,- over en binnen 5 werkdagen worden u een nieuw kentekennummer toegewezen en een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat. De oude kentekenbewijzen krijgt u niet terug. Ook al omdat het voormalige kentekennummer niet meer zal bestaan! Voor meer informatie zie deze link.

Met vriendelijke groet,

Piet Aanraad

Vertegenwoordiger KNAC in Stichting Overleg APK

En het Milieu verhaal van Utrecht sleept zich weer voort

31 januari 2016

 

3a748f95a8bbcc0556f6f618

 

Vrijdag 22 januari bracht KNAC naar buiten: ‘Ondanks het feit dat de Rechtbank Utrecht heeft bepaald dat de milieuzone in het centrum van die stad nauwelijks effect heeft en de besluitvorming eromheen rammelt, blijft de zone voorlopig wel intact. Reden voor de KNAC om over vervolgstappen na te denken’

De bestuursrechter heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven over de milieuzone. De rechter heeft getoetst of de Gemeente Utrecht in redelijkheid tot het besluit kon komen om een milieu zone in te stellen. Om die reden hoefde de gemeente Utrecht niet eens de absolute noodzaak van de milieuzone aan te tonen. De Gemeente kon volstaan – en heeft dat ook gedaan – met een verwijzing aan het gehele pakket van maatregelen, waarvan de milieuzone deel uitmaakt.

Onderstaand citaat uit het vonnis laat dan ook weinig aan de verbeelding over:

“Daarbij overweegt de rechtbank dat de effecten ervan op zichzelf wellicht marginaal zijn, maar dat de maatregel onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht. De rechtbank ziet niet in waarom elke maatregel op zichzelf zou moeten leiden tot een in absolute termen significant groot effect.”

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl

In Nederland noemen we bovenstaand principe rechtszekerheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen op besluiten van de overheid. Het is onwenselijke als een rechter op de stoel van een bestuurder gaat zitten en relatief eenvoudig besluiten van bestuursorganen ongedaan kan maken. Een mooie gedachte, oldtimerbezitters schieten er op dit moment natuurlijk niet zo veel mee op. Opmerkelijk blijft evenwel dat de bestuursrechter geen overwegingen heeft gewijd aan de omstandigheid dat deze groep een zeer groot, onevenredig nadeel lijdt.

FEHAC is, net als alle andere Nederlanders, voor schone lucht en het treffen van maatregelen die dat doel bereiken. FEHAC blijft samen met KNAC en andere partners strijden voor de belangen van oldtimerbezitters en de politiek bewerken. Daarvoor is nu ook aanleiding. De Gemeente Utrecht heeft besloten tot het instellen van de milieuzone omdat de zone een wezenlijke bijdrage zou leveren aan de luchtkwaliteit. De verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk heeft in haar pleidooien vóór de milieuzone immers telkens benadrukt dat de Utrechtse lucht 30% schoner zou worden door 2% van het wagenpark te weren.

De constatering van de bestuursrechter dat de milieuzone slechts een marginaal effect heeft, voelt dan ook helemaal niet goed. Omdat milieuzones niet werken heeft Den Haag al laten weten geen voorstander te zijn van dergelijke zones. Iedere verstandige Utrechtse bestuurder zou zich vooraf moeten afvragen of een maatregel het waard is om in diskrediet te geraken bij de centrale overheid en het gros van de Nederlandse bevolking. Zeker wanneer een maatregel die niet eens werkt. Samen met onze partners gaat FEHAC op dit punt actie ondernemen.

FEHAC zal gebruik maken van alle argumenten. Wist u bijvoorbeeld dat een aantal moderne benzine motoren aanzienlijke hoeveelheden uiterst schadelijke ultra fijnstof uitstoten en de dat handhaving door middel van camera's op gespannen voet staat met uw recht op privacy? En tot slot dat de lucht over een paar jaar zo schoon is, dat milieuzones niet eens nodig zijn.

Kortom, de KNAC en de FEHAC blijven zich inzetten voor de belangen van oldtimerbezitters en samen met haar partners bewandelt FEHAC daarvoor meerdere wegen.

Het nieuwe jaar

03 januari 2016

IMG 78891

De laatste rit van 2015, hoe ziet de eerste rit van 2016 eruit?

Het is 2016, het jaar is voor ons rustig begonnen met hier en daar (voornamelijk hier) een drankje en een lekker lang lui weekend. Het weer is nog steeds warm te noemen voor de tijd van het jaar hetgeen ik in ieder geval als prettig ervaar. ben niet zo van de sneeuw en vorst cultuur. doe mij maar de zon en warmte. De lijst met werkzaamheden welke we deze winter aan de spider willen uitvoeren is al klaar maar om nou te zeggen dat we al een voorvarende start hebben gemaakt ermee, nou niet echt. Zou het door het weer komen dat we nog niet de motivatie en zin hebben kunnen vinden om in actie te komen? wel heb ik via een relatie binnen de SCARB tussen kerst en nieuwjaar nog een motorblok op de kop weten te tikken voor de Spider. Bijna geheel compleet dus kunnen we de komende periode eens rustig alle onderdelen gaan reviseren en een blokje gaan opbouwen. Ik verwacht niet dat dit in 2016 klaar zal zijn maar gelukkig is de lady voorzien van een uitstekend lopende torretje. Deze winter is het nog wel de bedoeling om de olietemp meter weer te laten werken en de radio te voorzien van een passend geluidsboxje in de stijl van die tijd. wellicht dat ik dan nog een console kan maken en die bekleden in de kleur van het interieur. ach we kijken wel. Voorlopig hebben we als eerste in de agenda staan dat we de 17de elkaar weer kunnen gaan zien tijdens de nieuwjaarsborrel. Een leuke lokatie en altijd een gezellige bijeenkomst. Misschien is dan wel het programma van de EVC klaar zodat we die dan gelijk kunnen uitdelen tijdens de nieuwjaarsborrel. 

in ieder geval graag tot de 17de en hopelijk krijgen we een zonnig en spiderrijk jaar.

Met hartelijke groet,

 

Ronald Sol

Voorzitter ARSR

Fehac succes: winterstop!

30 november 2015
FEHAC bepleit succesvol Evenementenregeling voor voertuigen in de winterstop. 
 

 

Morgen, 1 december, begint de winterstop ...

Was het tot nu toe alleen mogelijk voor geschorste voertuigen gebruik te maken van de Evenementenregeling, na een succesvolle lobby van  FEHAC is dit nu ook mogelijk voor voertuigen in de Overgangsregeling met verplichte winterstop.De winterstop geldt voor voertuigen in de Overgangsregeling. De Overgangsregeling is mogelijk voor motorfietsen, vrachtwagens en personenwagens (alleen benzine) met een datum eerste toelating (DET) vóór 1 januari 1988. Deze voertuigen worden in 2016 al 28 jaar oud.
Een voertuig in de Overgangsregeling mag van 1 december 2015 t/m 29 februari 2016 niet op de openbare weg rijden of staan.In 2016 meedoen aan Overgangsregeling?
Om volgend jaar (weer) aan de Overgangsregeling mee te doen, maakt u vóór 31 december 2015 de Motorrijtuigen belasting (het kwarttarief met als maximum 122 euro) over.
Als u een voertuig heeft dat voor de Overgangsregeling in aanmerking komt, maar nog niet eerder heeft deelgenomen aan de Overgangsregeling, dan ontvangt u geen aanslag voor de MRB. Meldt het voertuig dan voor 31 december a.s. aan met het formulier van de Belastingdienst.  
Op de site van de Belastingdienst staat hoe dat gaat.Evenementenregeling
De Belastingdienst maakt deze week een nieuwe maatregel bekend rond de Evenementenregeling: Voertuigen in de Overgangsregeling kunnen zonder schorsen ook van de Evenementenregeling gebruik maken. Dit kan per kenteken gedurende maximaal twee dagen per kalenderjaar.
Het aanmelden van een evenement bij de Belastingdienst moet door de organisatie van het evenement tijdig (2 maanden voor datum evenement) gebeuren.
Formulieren daarvoor staan op de FEHAC-site.

Passie voor oldtimers; nieuws FEHAC, KNAC

30 oktober 2015

Alle ARSR Centenario foto's

alle foto's centenario - 100 jaar alfa

Advertentie

Club Kalender

Bekijk alle evenementen

Advertentie